تور واقعیت مجازی موزه آبگینه و سفالینه ها

مشاهده تور واقعیت مجازی

نوع پروژه: پیاده سازی تور موزه آبگینه و سفالینه های ایران
نوع تور: واقعیت مجازی تحت وب
زیربنا: 1000 متر در 2 طبقه
سال ایجاد تور: 1397