تور واقعیت مجازی دبیرستان پسرانه فرهنگ

مشاهده تور واقعیت مجازی

نوع پروژه: پیاده سازی تور دبیرستان فرهنگ
نوع تور: واقعیت مجازی تحت وب
زیربنای واحد: مجتمع آموزشی در 5 طبقه
سال ایجاد 1397