تور  مجازی گوگل از دبستان فرهنگ

مشاهده تور مجازی گوگل

نوع پروژه: پیاده سازی تور مجازی دبستان فرهنگ
نوع تور: مجازی گوگل
مشخصات: مجتمع آموزشی در 5 طبقه
سال ایجاد: 1397