26
اکتبر

واقعیت مجازی چیست؟

واقعیت مجازی (VR) از ترکیب دو واژه virtual به معنی “مجازی” و Reality به معنی “واقعیت” بوجود آمده که در تکنولوژی از آن به  “واقعیت مجازی” تعبیر می شود. این فناوری با ایجاد حس عمیق حضور در محیط، ذهن انسان را متقاعد به بودن در آن فضا کرده و محدودیت زمان و مکان را از میان برداشته است.

بیانی ساده از واقعیت مجازی (VR):
برای دانستن واقعیت مجازی بهترین راه این است که هدف اصلی این تکنولوژی را بدانیم.
هدف اصلی این تکنولوژی حس حضور همه جانبه (Total immersion) می باشد. احساس حضور همه جانبه به این معنی است که تمامی حواس انسان، حالت نزدیک به واقعیت را تجربه کنند به طوری که فرد فراموش کند که در یک دنیای مجازی حضور دارد و مانند دنیای واقعی شروع به تعامل با آن کند. محیط واقعیت مجازی می تواند جزییات یک دنیای واقعی و یا یک محیط شبیه سازی شده باشد. به این معنی که محیط واقعیت مجازی می تواند تمامی جزییات روزانه مانند راه رفتن در خیابان های لندن را بوجود آورد و یا  می تواند از طریق ایجاد دنیایی که در آن قوانین فیزیکی مثل جاذبه، زمان و جزییات اجسام متفاوت است، از محدوده واقعیت های فیزیکی عبور کند ( مانند تیر اندازی به موجودات فضایی بر روی یک سیاره بدون جاذبه).

عوامل کلیدی تجربه واقعیت مجازی:

  1. دنیای مجازی: که در آن محیط بصورت سه بعدی بوده و احساس واقعی بودن  و تعامل را بتواند برای کاربر فراهم آورد.
  2. حس حضور همه جانبه: که بتواند تمامی حواس انسان را درگیر کرده و تحت تاثیر قرار دهد تا جایی که فرد تصور کند که در یک دنیای واقعی حضور دارد.
  3. بازخورد احساسی: برای اینکه کاربر بازخورد احساسی را منتقل کند، باید حواس او مانند بینایی، شنوایی، لامسه و غیره درگیر شوند. این درگیر کردن حواس از طریق سخت افزارها و نرم افزار هایی مانند هدست، دستکش و یا دسته کنترل انجام می شود.
  4. تعامل: برای داشتن یک تجربه واقعیت مجازی کامل و هیجان انگیز، وجود تعامل بین کاربر و دنیای مجازی ضروری است. اگر دنیای مجازی نتواند پاسخ فوری به حرکات کاربر دهد، ذهن فرد سریعا متوجه شده و احساس حضور همه جانبه بصورت کامل از بین می رود.